O SPOLOČNOSTI   |   SLUŽBY   |   CENNÍK   |   KONTAKT  
 
 • Spoločnosť vznikla v decembri 1991, ako rodinný podnik zo zameraním na poskytovanie služieb podnikateľským subjektom. Dominantnou činnosťou bolo a je, spracovanie účtovníctva a účtovné poradenstvo, mzdové účtovníctvo a daňové poradenstvo, ekonomické a organizačné poradenstvo
   
 • Spoločnosť poskytuje všetky uvedené účtovné a poradenské služby:
  > právnickým osobám - obchodným spoločnostiam (malým a stredným podnikom) s ročným obratom v tisícoch
     až miliónoch EUR,
  > fyzickým osobám – živnostníkom, podnikateľom podľa osobitných predpisov.
   
 • Personálne vybavenie spoločnosti je tvorené odborníkmi s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním a dlhoročnou praxou v oblasti poskytovaných služieb. Pracovné úlohy štandardne vykonávajú zamestnanci firmy a v prípade zvýšenej potreby pracovných kapacít osvedčení pracovníci mimo firmy na dohody.
   
 • Nad každou činnosťou firmy je sústavný dohľad DAŇOVÉHO PORADCU a ÚČTOVNÉHO PORADCU.
 
  © 1991 - 2016 Sládek, s.r.o.   |   účtovníctvo, účtovnícke služby, mzdy, personalistika, daňové poradenstvo, dph